Zaid Bin Haritsah, Putra Angkat Kesayangan Rasulullah

zaid-bin-haritsah

Hadhrat Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullahsaw kemudian menjad putra angkat beliausaw yang sangat disayangi beliausaw.  Dijadikan Budak Belian Ayahanda Hadhrat Zaid bin Haritsah radhiyallahu Ta’ala ‘anhu(ra) bernama Haritsah bin Syarahil atau Haritsah bin Syurahbil, sedangkan ibunda beliau bernama Su’da Binti Tsalabah. Hadhrat Zaid bin Haritsah berasal dari Kabilah Banu Qudha’ah, … Baca Selengkapnya