Tafsir Singkat Dan Isi Kandungan Surah An Nahl

tafsir-dan-isi-kandungan-surah-an-nahl

Surah An Nahl adalah surah keenam belas setelah surah Al Hijr terdiri dari 129 ayat dan 16 ruku. Untuk lebih jelanya mengenai surat ini, berikut ini tafsir singkat dan isi kandungan surah An Nahl yang bersumber dari Al Quran Dengan Tafsir Singkat Editor Malik Ghulam Farid. Pendahuluan Surah ini diturunkan di Makkah. Ibn Abbas mengecualikan … Baca Selengkapnya