Syammas bin Utsman: Sahabat Nabi yang Syahid di Uhud

syammas

Dalam perang Uhud, Hadhrat Syammas bin Utsman ra dengan penuh keberanian menjadi perisai bagi Rasulullah saw. Hingga akhirnya beliau ra syahid, dan termasuk kedalam 70 orang sahabat Nabi yang syahid di Uhud.   Biografi Nama lengkapnya Syammas bin Utsman bin Asy Syarid bin Suwaid bin Haramy bin ‘Amir bin Mahzum Al Qurasy Al Mahzumi. Sebagaian … Baca Selengkapnya