sahabat-nabi-mushab-bin-umair

Muadz bin Jabal: Sahabat Nabi yang Menjadi Mubaligh

Muadz bin Jabal ra adalah sahabat Nabi saw yang bai’at sejak remaja yang berasal dari kaum Anshar. Beliau ra termasuk orang yang pertama kali masuk Islam (as-Sabiqun al-Awwalun). Beliau ra  terkenal sebagai cendekiawan dengan wawasannya yang luas dan pemahaman yang mendalam khusunya dalam hukum Islam (fiqih). Biografi Muadz bin Jabal Read more…