[Sahabat Nabi] Ubadah Bin Shamit Dipercaya Mengajarkan Al-Quran

ubadah bin shamit

Ubadah Bin Shamit radhiyAllahu ta’ala ‘anhu seorang sahabat dari kalangan Anshar yang dipercaya oleh Rasulullah saw untuk mengajarkan Al-Quran. Biografi Ubadah bin Shamit Ayahanda beliau bernama Shamit Bin Qais dan ibunda beliau bernama Qurratul Ain binti Ubadah. Beliau memiliki seorang saudara laki-laki, yaitu Aus bin Samit. Ubadah Bin Shamit adalah pemimpin Anshar Kabilah Khazraj keluarga … Baca Selengkapnya

[Sahabat Nabi] Sulaim bin Milhan Syahid Di Bir Maunah

sahabat nabi sulaim bin milhan

Sulaim bin Milhan Al-Anshari radhiyAllahu ‘anhu Sahabat Nabi saw dari kalangan Anshar. Seperti saudaranya, Haram bin Milhan, beliau juga syahid di Bir Maunah. Biografi Sulaim bin Milhan Ayahanda Sulaim bin MIlhan bernama Milhan (Malik) bin Khalid dari Banu Adi bin An Najjar, dan Ibunda beliau bernama Mulaikah binti Malik bin Adi. Haraam, Sulaim, Ummu Sulaim … Baca Selengkapnya