perang-hunain

Perang Hunain, Bukti Kebenaran Dan Keagungan Rasulullah

Perang Hunain terjadi beberapa hari setelah Fatah Mekkah, tahun 630 M atau 8 H. Pasukan Islam menghadapi pasukan dari suku-suku daerah Selatan Arab, suku Hawazin dan Tsaqif. Hampir saja umat Islam mengalami kekalahan, namun karena ketangguhan pasukan Islam utamanya Kaum Ansar, pasukan Islam pun meraih kemenangan. Fatah Mekkah Fatah Makkah Read more…