umar-bin-abdul-aziz

Biografi Umar Bin Abdul Aziz, Sang Mujaddid Abad Pertama

Meski masa kekhalifahannya sangat singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah berhasil mensejahterakan Umat, berlaku adil dan bijaksan. Beliau paling dikenal dalam sejarah Islam, disebut sebagai Khulafaur Rasyidin Kelima atau Umar II, juga sebagai mujaddid di abad yang pertama. Silislah Umar Bin Abdul Aziz Umar Bin Abdul Aziz Read more…