abu-bakar

Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq-Khalifatu Rasyiddin I

Abu Bakar Ash-Siddiq radiallahu ‘anhu (ra) – semoga Allah meridoinya, yang pertama bai’at menerima kebenaran Islam, salah seorang sahabat dekat Rasulullah sallahu alaihi wa sallam (saw) – pendamping Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, sahabat yang paling banyak berkorban dan akhirnya beliau ra terpilih sebagai khalifah, penganti Rasulullah saw yang pertama. Read more…

Kemenag Revisi Konten Ajaran Khilafah dan Jihad dalam Pelajaran di Madrasah

Mencegah berkembangnya ajaran keliru tentang khilafah dan jihad, Kementrian Agama (Kemenag) merombak buku-buku pelajaran madrasah. Kemenag pun menyebutkan sebanyak 155 buku pelajaran agama Islam yang mengandung ajaran khilafah dan jihad telah diperbaiki. Tahun depan buku-buku itu akan efektif digunakan. Menangapi hal itu juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hasan meminta Read more…

Soal Ujian Semester Bermasalah yang Mengadung Konten Khilafah

Menghebohkan, soal ujian semester ganjil mata pelajaran Fikih di kelas XII Madrasah Aliah di Kediri Utara, Jawa Timur mengandung konten khilafah. Mengetahui hal itu Kementrian Agama (Kemenag) pun segera menarik soal ujian tersebut dan mengadakan ujian ulang khusus mata pelajar Fikih. Beberapa pihak mendesak agar persoalan ini diselesaikan dengan tuntas Read more…