isi-kandungan-surah-yunus

Tafsir Singkat Dan Isi Kandungan Surah Asy Syura

Surah Asy Syura adalah surah ke-42 setelah Surah Ha Mim As Sajdah/Fussilat, terdiri dari 54 ayat dan 5 ruku. Untuk lebih jelanya mengenai surat ini, berikut ini tafsir singkat Surah Asy Syura yang bersumber dari Al Quran Dengan Tafsir Singkat Editor Malik Ghulam Farid. Surah Asy Syura dan Hubungannya dengan Read more…