tafsir-singkat-dan-isi-kandungan-surah-al-qasas

Tafsir Singkat Dan Isi Kandungan Surah Al Qasas

Surah Al Qasas adalah surah kedua puluh delapan setelah Surah An Naml, terdiri dari 89 ayat dan 9 ruku. Untuk lebih jelanya mengenai surat ini, berikut ini tafsir singkat Surah Al Qasas yang bersumber dari Al Quran Dengan Tafsir Singkat Editor Malik Ghulam Farid. Surah Al Qasas dan Hubungan dengan Read more…