[Sahabat Nabi] Ubadah Bin Shamit Dipercaya Mengajarkan Al-Quran

ubadah bin shamit

Ubadah Bin Shamit radhiyAllahu ta’ala ‘anhu seorang sahabat dari kalangan Anshar yang dipercaya oleh Rasulullah saw untuk mengajarkan Al-Quran. Biografi Ubadah bin Shamit Ayahanda beliau bernama Shamit Bin Qais dan ibunda beliau bernama Qurratul Ain binti Ubadah. Beliau memiliki seorang saudara laki-laki, yaitu Aus bin Samit. Ubadah Bin Shamit adalah pemimpin Anshar Kabilah Khazraj keluarga … Baca Selengkapnya