haritsah bin an numan

Haritsah bin an-Nu’man Menyerahkan Rumahnya untuk Rasulullah dan Fatimah

Haritsah bin an-Nu’man radiallahu ‘anhu seorang Sahabat Nabi yang sangat dermawan, beliau menyerahkan rumahnya untuk ditempati Rasulullah saw dan juga untuk keluarga beliau saw. Biografi Haritsah bin An-Nu’man Haritsah bin an-Nu’man. Beliau mendapat julukan (laqab) Abu Abdillah. Beliau adalah sahabat Anshar yang berasal dari Kabilah Khazraj, ranting Banu Najjar. Ayahanda Read more…