abu-bakar

Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq-Khalifatu Rasyiddin I

Abu Bakar Ash-Siddiq radiallahu ‘anhu (ra) – semoga Allah meridoinya, yang pertama bai’at menerima kebenaran Islam, salah seorang sahabat dekat Rasulullah sallahu alaihi wa sallam (saw) – pendamping Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, sahabat yang paling banyak berkorban dan akhirnya beliau ra terpilih sebagai khalifah, penganti Rasulullah saw yang pertama. Read more…