abdullah bin jubair

Abdullah bin Jubair Taati Perintah Rasulullah Hingga Syahid

Abdullah bin Jubair radhiyAllahu ta’ala ‘anhu, komandan pasukan khusus pemanah pada perang Uhud, beliau dan pasukannya diperintahkan untuk menjaga serangan musuh dari belakang. Beliau mentaati perintah Rasulullah saw hingga beliau menjadi syahid. Beliau termasuk sahabat Anshar yang ikut pada baiat Aqabah kedua. Beliau ikut pada perang Badr dan perang Uhud. Read more…

hindun binti amru

Suami, Anak dan Adik Hindun binti Amru Syahid di Uhud

Hindun binti Amru binti Haram radhiyAllahu ta’ala ‘anha seorang sahabat Nabi dari kalangan kaum wanita (sahabiyah). Beliau kehilangan suamai, anak dan saudara sekaligus, mereka syahid saat perang Uhud. Beliau adalah istri dari Amru bin Jamuh seorang sahabat Nabi dari kalangan Anshar dan merupakan pemuka dari bani Salamah. Mereka dikaruniai tiga Read more…

aamir bin fuhairah

Aamir bin Fuhairah Pelayan Rasulullah dan Abu Bakr ketika Hijrah

Aamir bin Fuhairah radhiyAllahu anhu seorang Sahabat Nabi berkulit hitam yang beruntung, beliau menyertai Rasulullah saw ketika hijrah dari mekkah ke Madinah. Biografi Aamir bin Fuhairah Aamir bin Fuhairah mendapatkan julukan Abu Amru dikenal juga Abu Fuhairah. Beliau lahir tahun 36 sebelum hijrah,  berasal dari kabilah Azd. Beliau seorang budak Read more…

abu hudzaifah

Abu Hudzaifah Sahabat Nabi dari Keluarga Besar Penentang Islam

Abu Hudzaifah radhiyAllahu anhu termasuk Sahabat Nabi saw yang awalin dalam masuk Islam dari kaum terpandang Quraisy, meski pun keluarga besarnya penentang keras Islam. Biografi Abu Hudzaifah Abu Hudzaifah meruapakan nama julukan (laqab), nama asli beliau adalah Husyaim atau Hashim atau juga Mihsyam. Beliau berasal dari keluarga terpandang Banu Umayyah, Read more…

haritsah bin an numan

Haritsah bin an-Nu’man Menyerahkan Rumahnya untuk Rasulullah dan Fatimah

Haritsah bin an-Nu’man radiallahu ‘anhu seorang Sahabat Nabi yang sangat dermawan, beliau menyerahkan rumahnya untuk ditempati Rasulullah saw dan juga untuk keluarga beliau saw. Biografi Haritsah bin An-Nu’man Haritsah bin an-Nu’man. Beliau mendapat julukan (laqab) Abu Abdillah. Beliau adalah sahabat Anshar yang berasal dari Kabilah Khazraj, ranting Banu Najjar. Ayahanda Read more…

salim maula abu hudzaifah

Salim Maula Abu Hudzaifah Ditunjuk Rasulullah untuk Mengajarkan Al-Qur’an

Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyAllahu ‘anhu seorang Sahabat Nabi yang ahli dalam membaca Al-Qur’an (qori), beliau juga merupakan satu dari empat Sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah saw sebagai pengajar Al-Qur’an. Biografi Salim Maula Abu Hudzaifah Salim Maula Abu Hudzaifah, beliau biasa dipanggil Abu Abdillah, ayah beliau bernama Ma’qal. Beliau berasal Read more…

Talhah bin Ubaidullah Tangannya Buntung Karena Melindungi Rasulullah di Perang Uhud

Talhah bin Ubaidullah radhiyAllahu ‘anhu seorang Sahabat Nabi yang baiat dimasa awal. Beliau dikena sebagai orang kaya yang dermawan. Dalam Perang Uhud, beliau setia melindungi Rasulullah saw sehingga tangan beliau terluka parah hingga cacat.  Biografi Talhah bin Ubaidullah Talhah Bin Ubaidullah biasa dipanggil Abu Muhammad. Beliau dari kalangan Anshar, berasal Read more…

maimunah

Kenangan Abadi, Cinta Suci Maimunah untuk Rasulullah

Maimunah merupakan wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah saw. Jalinan cinta suci mereka menjadi kenangan abadi yang indah dan tak terlupakan oleh Ummul Muminin (ibu orang-orang beriman) Maimunah hingga akhir hayatnya. Menyempurnakan Kasyaf Sesuia dengan isi Perjanjian Hudaibiyah, umat Islam boleh memasuki Mekkah setelah lewat satu tahun dari waktu ditandatanganinya Read more…

bisyr bin baraa

Bisyr bin Baraa, Sahabat Nabi yang Wafat Diracun

Bisyr bin Baraa radiallahu ‘anhu adalah salah satu Sahabat Nabi dari kalangan Anshar, beliau ikut serta dalam Perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaibiyyah dan Khaibar. Beliau wafat karena makan daging kambing yang dihidangkan seorang wanita Yahudi. Biografi Bisyr bin Baraa bin Ma’rur Bisyr bin Baraa bin Ma’rur berasal dari kaum Anshar, Read more…

saad bin ubadah

Sa’ad bin Ubadah Sahabat Nabi yang Suka Memberi Pertolongan

Sa’ad bin Ubadah radiallahu ‘anhu adalah salah seorang Sahabat Nabi yang utama dari kalangan Anshar. Ketaatan dan pengorbanannya begitu besar untuk Islam. Beliau suka memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Biografi Sa’ad bin Ubadah Sa’ad bin Ubadah merupakan pemimpin seluruh kabilah Khazraj dari Bani Saidah di Madinah. Beliau baiat, masuk Read more…