sahabat nabi uqbah bin amir

[Sahabat Nabi] Uqbah bin Amir Salah Satu Pelopor Berkembangnya Islam di Madinah

Uqbah bin Amir radhiyAllahu ‘anhu seorang Sahabat Nabi saw dari kalang Anshar. Beliau termsauk 6 orang Madinah yang mula-mula baiat dan setelah beriman kemudian menyampaikan tabligh Islam di Madinah. Biografi Uqbah bin Amir Ayahanda beliau bernama Amir bin Naabi dan ibunda beliau bernama Fukaihah binti Sakan. Uqbah bin Amir termasuk Read more…

sahabat nabi abu ayyub

[Sahabat Nabi] Abu Ayyub Sungguh Beruntung, Rumahnya Ditempati Rasulullah

Abu Ayyub Al-Anshari radhiyAllahu ‘anhu seorang Sahabat Nabi saw dari kalangan Anshar yang rumahnya ditempati oleh beliau saw selama 7 bulan lamanya saat pertama kali beliau saw sampai di Madinah. Biografi Abu Ayyub Nama lengkapnya Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa’labah bin Abdu-Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik. Read more…

sahabat nabi abdullah bin rawahah

[Sahabat Nabi] Abdullah bin Rawahah Mendapat Kesyahidan Sesuai Harapannya

Abdullah bin Rawahah radhiyAllahu ‘anhu salah satu Sahabat utama Nabi saw dari kalangan Anshar. Beliau mengalami rupa-rupa karunia dan keberkatan dalam berjuang di jalan Allah hingga akhirnya beliau syahid.  Biografi Abdullah bin Rawahah Nama Kunyahnya adalah Abu Muhammad, beliau berasal dari Bani Harits, kabilah Khazraj. Ibunda beliau bernama Kabsyah binti Read more…

sahaba nabi abu dujanah

[Sahabat Nabi] Abu Dujanah Mendapat Kehormatan Menggunakan Pedang Rasulullah

Abu Dujanah radhiyAllahu ‘anhu seorang Sahabat Nabi saw dari kaum Anshar, beliau bertempur dengan gagah berani dalam setiap medan peperangan di jalan Allah. Biografi Abu Dujanah Abu Dujanah Samak bin Haritsah Al-Ansari merupakan sahabat yang menerima Islam sebelum hijrahnya Rasulullah saw ke Madinah. Beliau dari kalangan Anshar dan merupakan penduduk Read more…

sahabat nabi jabir bin abdullah

[Sahabat Nabi] Jabir bin Abdullah Bisa Melunasi Hutangnya Berkat Doa Rasulullah

Jabin bin Abdullah radhiyAllahu ‘anhu termasuk Sahabat awalin, beriman dari sejak kanak-kanak, beliau putra seorang Sahabat besar yang syahid di Uhud, Abdullah bin Amru. Biografi Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah lahir 15 tahun sebelum peristiwa Hijrah dari suku Khazraj di Madinah. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Beliau putra Read more…

sahabat nabi abdullah bin jahsy

[Sahabat Nabi] Abdullah bin Jahsy Dimarah Rasulullah Karena Melanggar Perintah

Abdullah bin Jahsy radhiyAllahu ‘anhu Sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Rasulullah saw menjadikan Darul Arqam sebagai pusat pertemuan umat Islam. Karena itu, beliau termasuk di antara Sahabat yang pertama masuk Islam, Assabiqunal Awwalun. Biografi Abdullah bin Jahsy Abdullah bin Jahsy lahir sekitar 40 sebelum Hijrah, ayahnya Jahsy bin Riyab Read more…

sahabat nabi ukkasyah bin mihsan

[Sahabat Nabi] Ukkasyah bin Mihsan Kawan Rasulullah di Surga

Ukkasyah bin Mihshan radhiyAllahu ‘anhu salah satu sahabat terkemuka dari kaum Muhajirin. Beliau mendapat karunia untuk terakhirkalinya mencium tubuh suci Rasulullah saw dan mendapat keistimewaan menjadi kawan Rasulullah saw di Surga.   Biografi Ukkasyah bin Mihsan Ukkasyah bin Mihshan bin Hurtsan bin Qais bin Murrah bin Kabir bin Ghanam bin Read more…

sahabat nabi abu lubabah

[Sahabat Nabi] Abu Lubabah bin Mundzir Menaati Perintah Rasulullah

Abu Lubabah bin Abdul Mundzir radhiyAllahu ‘anhu termasuk Sahabat Nabi saw dari kalangan Anshar, yang baiat dimasa awal. Beliau seorang pemuka dari Qabilah Aus yang taat kepada perintah Rasulullah saw. Suatu peristiwa terjadi, saat beliau menemui Banu Quraizhah dalam benteng mereka. Peristiwa itu mungkin merupakan ujian terberat selama hidup beliau Read more…

ammar bin yasir

[Sahabat Nabi] Ammar bin Yasir Tetap Teguh Keimanannya Meski Disiksa Habis-habisan

Ammar bin Yasir radhiyAllahu ‘anhu seorang Sahabat Nabi saw yang baiat dimasa awal dari kalangan kaum yang lemah dan miskin. Karena keimanannya beliau banyak mendapat siksaan namun beliau tetap teguh dalam keimananya. Biografi Ammar bin Yasir Terdapat seorang yang bernama Yasir, seorang keturunan Qahtani (Arab yang lebih tua dibanding Arab Read more…

sahabat nabi abu salamah

[Sahabat Nabi] Abu Salamah Gugur Saat Tugas Di Jalan Allah

Abu Salamah radhiyAllahu ‘anhu merupakan Sahabat awalin dari kalangan terpandang Mekkah. Beliau Sahabat yang sangat mukhlis dan banyak pengabdiannya untuk Islam. Biografi Abu Salamah Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abdul Asad sedang Abu Salamah merupakan nama kunyah (panggilan) beliau. Beliau berasal dari Banu Makhzum. Ayah beliau bernama Abdul Asad Read more…