Zaid Bin Haritsah, Putra Angkat Kesayangan Rasulullah

zaid-bin-haritsah

Hadhrat Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullahsaw kemudian menjad putra angkat beliausaw yang sangat disayangi beliausaw.  Dijadikan Budak Belian Ayahanda Hadhrat Zaid bin Haritsah radhiyallahu Ta’ala ‘anhu(ra) bernama Haritsah bin Syarahil atau Haritsah bin Syurahbil, sedangkan ibunda beliau bernama Su’da Binti Tsalabah. Hadhrat Zaid bin Haritsah berasal dari Kabilah Banu Qudha’ah, … Baca Selengkapnya

Biografi Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi dan Al-Masih Yang Dijanjikan

mirza-ghulam-ahmad

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah sosok yang mendakwakan dirinya sebagai Mujaddid di abad ke-14 hijriyah, sebagai Imam Mahdi dan juga sebagai Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman ini. Latar Belakang Jumat, 13 Februari 1835 M atau 14 Syawal 1250 H, lahirlah seorang anak laki-laki di Qadian, India. Anak itu kemudian diberi nama Mirza Ghulam … Baca Selengkapnya

Biografi Sayyid Ahmad Barelwi, Pembaharu Islam di India

sayyid-ahmad-barelwi

Sayyid Ahmad Barelwi adalah seorang mujaddid atau pembaharu pada abad ke-13 hijriyah yang hidup di India. Beliau tokoh dan pemipin umat Islam dan salah satu pejuang kemerdekaan Muslim awal India. Beliau gugur di medan pertempuran ketika melawan kaum Sikh. Kehidupan Awal Sayyid Ahmad Barelwi atau dikenal juga Sayyid Ahmad Syahid, lahir 29 November 1786 di … Baca Selengkapnya

Biografi Syah Waliullah Dehlawi, Mujaddid Abad Ke-12 Hijriyah

syah-waliullah

Syah Waliullah Dehlawi adalah seorang ulama besar pada masa imperium Islam Moghul, India. Karena ketokohan dan jasa-jasanya beliau dianggap sebagai mujaddid atau pembaharu Islam pada abad ke-12 hijriyah. Kehidupan awal Nama lengkapnya Qutbuddin Ahmad Waliullah Ibn Abdur Rahim Ibn Wajihuddin Ibn Muʿazzam Ibn Mansur Al-Umari Ad-Dehlawi, kemudian dikenal sebagai Syah Waliullah Dehlawi atau Syah Wali … Baca Selengkapnya

Biografi Syekh Ahmad Sirhindi, Sang Mujaddid Alfi Tsani

ahmad-sirhindi

Syekh Ahmad Sirhindi adalah seorang ulama dan sufi besar India yang berjasa besar menyelamatkan umat Islam, kususnya di anak benua India dari upaya sinkretisme pada masa pemerintahan kaisar Mughal, Akbar. Sehingga atas jasanya itu beliau dianggap sebagai Mujaddid Alf-i Tsani (mujaddid milenium kedua Islam). Awal Kehidupan Syekh Ahmad Sirhindi lahir pada 26 Juni 1564 M … Baca Selengkapnya