Pernikahan Rasulullah dengan Zainab Binti Jashy, Janda Putra Angkat Beliau

Rasulullahsaw telah dituduh melakukan suatu kesalahan karena telah menikahi Zainab Binti Jashy, mantan istri putra angkat beliausaw sendiri, Zaid Bin Haritsah. Seperti apakah sesungguhnya peristiwa tersebut, berikut ini fakta dan penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Zaid Bin Haritsah dan Zainab Binti Jashy Hadhrat Zaid bin Haritsahra adalah hamba sahaya yang dimerdekakan Read more…

zaid-bin-haritsah

Zaid Bin Haritsah, Putra Angkat Kesayangan Rasulullah

Hadhrat Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullahsaw kemudian menjad putra angkat beliausaw yang sangat disayangi beliausaw.  Dijadikan Budak Belian Ayahanda Hadhrat Zaid bin Haritsah radhiyallahu Ta’ala ‘anhu(ra) bernama Haritsah bin Syarahil atau Haritsah bin Syurahbil, sedangkan ibunda beliau bernama Su’da Binti Tsalabah. Hadhrat Zaid bin Haritsah Read more…

mirza-ghulam-ahmad

Biografi Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi dan Al-Masih Yang Dijanjikan

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah sosok yang mendakwakan dirinya sebagai Mujaddid di abad ke-14 hijriyah, sebagai Imam Mahdi dan juga sebagai Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman ini. Latar Belakang Jumat, 13 Februari 1835 M atau 14 Syawal 1250 H, lahirlah seorang anak laki-laki di Qadian, India. Anak itu Read more…

sayyid-ahmad-barelwi

Biografi Sayyid Ahmad Barelwi, Pembaharu Islam di India

Sayyid Ahmad Barelwi adalah seorang mujaddid atau pembaharu pada abad ke-13 hijriyah yang hidup di India. Beliau tokoh dan pemipin umat Islam dan salah satu pejuang kemerdekaan Muslim awal India. Beliau gugur di medan pertempuran ketika melawan kaum Sikh. Kehidupan Awal Sayyid Ahmad Barelwi atau dikenal juga Sayyid Ahmad Syahid, Read more…

syah-waliullah

Biografi Syah Waliullah Dehlawi, Mujaddid Abad Ke-12 Hijriyah

Syah Waliullah Dehlawi adalah seorang ulama besar pada masa imperium Islam Moghul, India. Karena ketokohan dan jasa-jasanya beliau dianggap sebagai mujaddid atau pembaharu Islam pada abad ke-12 hijriyah. Kehidupan awal Nama lengkapnya Qutbuddin Ahmad Waliullah Ibn Abdur Rahim Ibn Wajihuddin Ibn Muʿazzam Ibn Mansur Al-Umari Ad-Dehlawi, kemudian dikenal sebagai Syah Read more…

ahmad-sirhindi

Biografi Syekh Ahmad Sirhindi, Sang Mujaddid Alfi Tsani

Syekh Ahmad Sirhindi adalah seorang ulama dan sufi besar India yang berjasa besar menyelamatkan umat Islam, kususnya di anak benua India dari upaya sinkretisme pada masa pemerintahan kaisar Mughal, Akbar. Sehingga atas jasanya itu beliau dianggap sebagai Mujaddid Alf-i Tsani (mujaddid milenium kedua Islam). Awal Kehidupan Syekh Ahmad Sirhindi lahir Read more…

imam jajaludin as-suyuthi

Biografi Imam Jalaludin As-Suyuthi, Mujaddid Abad Ke-9 Hijriyah

Imam Jalaludin As-Suyuthi rahimahullah, adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim besar yang hidup pada abad ke-15 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau kehebatan dan jasa-jasanya beliau dinobatkan sebagai mujaddid abad ke-9 Hijriyah dan beliau  mengaku sebagai ulama mujtahid. Awal Kehidupan Nama lengkapnya, Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Saabiquddien bin Read more…

ibnu-hajar-al-asqalani

Biografi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mu’minin Fil Hadist

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah seorang ulama ahli hadits dari Mazhab Syafi’i yang paling terkemuka. Beliau menulis sekitar 150 karya tentang hadits, sejarah, biografi, tafsir, puisi, dan fiqih Syafi’i. Salah satu karya besarnya adalah Fathul Bari, berisi tentang penjelasan Sahih Bukhari. Kehidupan Awal Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul Fadhl Read more…

ibnu-taimiyah

Biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah

Syekh Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar di abad pertengahan yang kontroversial. Beliau merupakan seorang muhaddits, teolog, hakim, ahli fiqih, dan ahli mantik, bahkan seorang filsuf. Sebagian orang meyakini  bahwa beliau sebagai mujaddid abad ke-7 hijriyah. Masa Awal Kehidupan Nama lengkap beliau, Taqiyuddin Ahmad ibn `Abd al-Ḥalīm ibn `Abd As-Salām Read more…

syekh-abdul-qadir-al-jelani

Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, Seorang Ulama, Wali dan Sufi

Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani adalah seorang ulama fiqih yang sangat berpengaruh, seorang wali yang dimuliakan, sekaligus juga sebagaia sufi yang diagungkan. Awal Kehidupan Mengenai awal kehidupannya disebutkan bahwa, beliau lahir di Mazandaran, Distrik Gilan atau Jilan, Iran pada hari Rabu tanggal 1 atau 2 Ramadan di 470 H/1077 M. Ada Read more…